Moniosaava tekninen asiantuntija – Tero Hietanen

Tekemällä oppii vaikka mitä.

Sähköpostiosoite: terojhietanen@gmail.com
Puhelinnumero: 040-5935220
LinkedIn

MIHIN KAIKKEEN KOKEMUSTANI VOI HYÖDYNTÄÄ?Tero[1347].jpg

Olen monessa liemessä keitetty, kokenut tekninen asiantuntija. Kokemustani voi hyödyntää monenlaisissa teknisissä projekteissa esimerkiksi vianetsinnässä, ongelmanratkaisussa, myynnin tuessa, projektin- ja asiakkuuksien hallinnassa. Osaan katsoa asioita monelta eri kantilta, esim. asiakkaan näkökulmasta ja pystyn hahmottamaan heille sopivat ratkaisut. Olen vaihtanut kaksi kertaa alaa ja pysynyt mukana matkapuhelinverkkojen kehityksessä, joten uuden oppiminen ei ole mikään ongelma.

TOP 3 OSAAMISET

– Ongelmanratkaisu
– Asiakasrajapinta
– Moniosaaminen

TOP 3 KIINNOSTUKSEN KOHTEET

– Uudet tekniikat
– Tuotekehitys
– Myynti/myynnin tuki

MINKÄLAISTA TYÖTÄ ETSIN?

Etsin laaja-alaisia asiantuntijatehtäviä erilaisista teknisistä tuotekehitys- tai ylläpitoprojekteista. Työn kuvaan voi kuulua testausta, vianetsintää, ongelmanratkaisua, projektinhallintaa yms. Myös asiakasrajapinnassa työskentely on tuttua ja mielekästä. Varsinaisten päävastuiden ohella huolehdin mielelläni myös monista muista tehtävistä, jotka tukevat ja edistävät yrityksen toimintaa.

TYÖHISTORIANI:

Valmistumisen jälkeen olin pari vuotta automaatiosuunnittelija ja sitten matkapuhelinverkon parissa erilaisissa asiantuntijatehtävissä 17 vuotta. Testausta tein kaikissa eri testausvaiheissa toiminnallisuustestauksesta suorituskykytestaukseen. Tein myös vianetsintää matkapuhelinoperaattoreiden verkoissa ja osallistuin niiden korjaukseen. Pidin myös lukuisia tuote-esittelyjä matkapuhelinoperaattoreille ja toimin myynnin tukitehtävissä. Koulutin myös uusia asiantuntijoita competence transfer -projekteissa.

Viimeiset pari vuotta työskentelin pienessä E-Learning -alan yrityksessä. Vastasin yrityksen verkkosivuista, -kaupasta ja -oppimisjärjestelmästä, niiden käyttöönotosta, testauksesta, vianselvityksestä ja kehityksestä. Lisäksi vastasin asiakkuuksista, teknisestä tuesta ja myynnistä ja osallistuin koulutusten sisällöntuottamiseen ja digitalisointiin. Minut nähdään myös yhteistyökumppanin ensiapukoulutusten videoilla esiintymässä.

MILLAINEN OLEN?

Luonteeltani olen utelias ja uusiin haasteisiin jämäkästi tarttuva, enkä kulje ns. laput silmillä. Olen hyvä kohtaamaan erilaisia ihmisiä, en jännitä enkä joudu ikinä paniikkiin. Osaan organisoida monimutkaisiakin asioita ja saatan aloittamani tehtävät aina loppuun asti. Olen hyvä hahmottamaan suuria kokonaisuuksia ja eri järjestelmien yhteen liitoksia. En pelkää kovaakaan työtä ja työkalutkin pysyvät hyvin käsissä.

MIKÄ ON KOULUTUSTAUSTANI?

Olen koulutukseltani automaatioinsinööri, AMK. Työn ohessa olen osallistunut moniin koulutuksiin mm. 3D tulostus, ratkaisumyynti, lähiverkot ja niiden turvallisuus, Vmware, TCP/IP, Linuxin käyttö, asennus ja hallinta jne. Olen myös suorittanut ITIL Foundation (V3) -sertifikaatin.

TYÖNHAKUALUEENI:

Etsin töitä ensisijaisesti Tampereen seudulta, matkustelu ja etätyöt sopivat oikein hyvin.

Linkkejä:

Tero Hietanen CV

Advertisement