Kokenut asiakasviestijä ja markkinoinnin multitalentti – Tanja Flygare

Kysyvä ei tieltä eksy!

Sähköpostiosoite: t.flygare87@gmail.com
Puhelinnumero: 0440 333 965
LinkedIn

Tanja FlygareMIHIN KAIKKEEN OSAAMISTANI VOI HYÖDYNTÄÄ?

Olen kokenut asiakasviestijä ja asiakkaiden palvelija, mitä voi hyödyntää mm. asiakaskokemuksen ja viestinnän kehittämisessä sekä asiakassuhteiden hallinnassa. Tällöin yrityksen prosessit luovat erinomaisen kokemuksen asiakkailleen ja asiakkaat ovat tyytyväisiä sekä sitoutuneita. Minulta löytyy intohimoa ja kokemusta myös markkinoinnista ja viestinnästä. Autan yrityksiä näkyvyyden kehittämisessä ja yleisesti markkinoinnissa. Kirjoitan blogia ja olen kartuttanut kokemusta myös verkkosivujen sisällöntuotannossa. Lisäksi koulutustani voidaan hyödyntää monipuolisesti markkinoinnin eri osa-alueilla.

TOP 3 OSAAMISTANI:

– Palvelen asiakkaat, yhteistyökumppanit ja muut sidosryhmät aina ammattitaidolla kasvokkain ja monikanavaisesti. Hoidan suhteita, kehitän ja viestin suurella intohimolla.
– Suunnittelen ja organisoin markkinointia sekä tapahtumia.
– Tuen yrityksen tuotteiden ja palvelujen myyntiä.

TOP 3 KIINNOSTUKSENI KOHDETTA:

– Asiakasviestinnästä saamieni positiivisten palautteiden perusteella kehitän yritysten viestintää sekä asiakaskokemusta alasta riippumatta ja tuon niihin hyviksi havaitsemiani metodeja.
– Kehitän yritysten markkinointia ja myyntiä sekä lyhyellä että pidemmällä aikavälillä.
– Koulutan työyhteisöjä asiakaskokemuksesta, markkinoinnista ja viestinnästä.

MINKÄLAISTA TYÖTÄ ETSIN?

Olen lähes paljasjalkainen raahelainen, joka on syntynyt Lapissa. Etsin Raahen seutukunnasta työtä markkinoinnin ja viestinnän sekä asiakassuhteiden hallinnan ja kehittämisen parista, esimerkiksi asiakaskokemuksen kehittämisen parista. Tulevan työnantajan toimialalla ei ole juurikaan väliä, sillä omaan kokemusta monelta eri alalta, mutta tutustun mielelläni minulle uuteen alaan.

Työurani aikana olen saanut erittäin paljon positiivista palautetta asiakkailta sekä yhteistyökumppaneilta palveltuani heitä, joten nyt haluan päästä kehittämään ko. prosesseja ja tuoda uudelle työnantajalleni omia, hyviksi havaitsemiani metodejani viestintään ja asiakaskokemuksen kehittämiseen. Haluan myös suunnitella sekä toteuttaa markkinointia/viestintää, joka on suuri intohimoni. Opin myös enemmän kuin mielelläni lisää markkinoinnista sekä viestinnästä.

TYÖHISTORIANI:

Työkokemukseni erilaisista tehtävistä ja eri aloilta on laaja. Mutta erityisesti asiakkaiden kanssa kommunikointi ja markkinointi/viestintä korostuvat, kun työhistoriaani tarkastellaan suurempana kokonaisuutena. Olen siis kokenut asiakasviestijä ja palvelen ammattitaidolla sekä suurella intohimolla monikanavaisesti niin sisäiset kuin ulkoiset asiakkaat sekä muut yhteistyökumppanit. Lisäksi minulla on laaja kokemus myyntitehtävistä sekä myyntiä tukevista toiminnoista. Olen myös työskennellyt tapahtumien järjestämisen, sosiaalisessa mediassa tapahtuvan ilmaisen markkinoinnin sekä internet -sivujen päivittämisen ja sisällön tuotannon parissa.

MILLAINEN OLEN?

Luonteeltani olen rauhallinen ja täsmällinen, joka pitää huolen, että deadlinet pitävät. Minua on kuvattu ambivertiksi eli ekstrovertin sekä introvertin piirteitä omaavaksi henkilöksi. Aiemmat esimiehet ja yhteistyökumppanit ovat kuvanneet minua oma-aloitteiseksi, hyväksi organisoimaan sekä henkilöksi, jonka sanaan voi luottaa. En hätkähdä pienestä, enkä anna paineen tai stressaavien tilanteiden vaikuttaa olennaisesti työskentelyyni. Olen viimeisimmän esimiehen sanojen mukaan myös rohkea selvittämään asioita ja joka ei pelkää haasteita. Työssä minua motivoivat erityisesti konkreettiset työn tulokset sekä työhöni tyytyväiset asiakkaat, yhteistyökumppanit sekä esimiehet. Myös em. henkilöiltä saamani kehut sekä kiitokset työstäni motivoivat, unohtamatta mukavan työilmapiirin tärkeyttä motivaattorina. Vastuutehtävien saaminen sekä yleisesti uralla eteneminen myös motivoivat minua.

MIKÄ ON KOULUTUSTAUSTANI?

Koulutukseltani olen kauppatieteiden maisteri ja tradenomi. Yliopistossa pääaineenani opiskelin markkinointia ja ammattikorkeakoulussakin tradenomin opintoni suuntautuivat markkinointiin. Tällä hetkellä jatkan, lukiossa aloitettua, venäjän kielen opiskelua kansalaisopiston jatkokurssilla. Lisäksi olen käynyt kaksi päiväiset koulutukset koskien bloggaamista sekä hankkeita/projekteja.

TYÖNHAKUALUEENI:

Haen töitä aktiivisesti kehittyvästä Raahen seutukunnasta, johon kuuluvat Raahe, Siikajoki ja Pyhäjoki.

LINKKEJÄ:

Tanja Flygare CV
Henkilökohtainen blogi

Advertisement