Empaattinen ja haasteista innostuva terveyden ja hyvinvoinnin edistäjä – Suvi Vainio

”Innostun uuden oppimisesta, muiden auttamisesta ja ihmisten hyvinvoinnin edistämisestä. Näiden asioiden eteen olen valmis käärimään hihani, aktivoimaan aivonystyräni ja ryhtymään hommiin!”

Sähköpostiosoite: suvi.m.vainio@outlook.com
Puhelinnumero: 0445686901
LinkedIn profiili

Mihin kaikkeen kokemustani voi hyödyntää?

SuviV

Olen terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen asiantuntija höystettynä vahvalla asiakastyöosaamisella. Terveyskasvatuksen opintojeni ansiosta minulla on valmiudet toimia asiantuntijana terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen pyrkivissä työryhmissä tai projekteissa. Osaan suunnitella, toteuttaa, arvioida ja kehittää hyvinvointiin ja terveyteen liittyviä projekteja ja ohjelmia. Työkokemukseni puolesta minulla on erityisesti vahvat vuorovaikutustaidot ja asiakastyöosaaminen.

Osaamistani ja asiantuntemustani voi hyödyntää esimerkiksi asiantuntijaorganisaatioissa, järjestöissä tai yhdistyksissä, terveys- ja hyvinvointipalveluita tuottavissa yrityksissä tai kunnallisissa hankkeissa, joissa pyritään edistämään ihmisten hyvinvointia. Tehtävinä voi olla erilaiset suunnittelu-, kehitys tai laadunhallintatehtävät. Myynnillinen asiakastyökokemukseni tuo taitoja ja vahvuuksia myyntiin ja asiakaslähtöisyyden ymmärtämiseen sekä lisäksi esiintymiseen, ihmisten kohtaamiseen ja palvelualttiuteen.

Top 3 osaamistani:

-Terveyden ja erityisesti psykologisen hyvinvoinnin edistäminen: Ohjelmien ja projektien suunnittelu, toteutus ja arviointi.

-Vuorovaikutustaito: Olen empaattinen ja kuunteleva, kaikki huomioon ottava vuorovaikuttaja.

-Asiakaslähtöisyys: Vuosien asiakaspalvelutyö opetti asiakastyön salat, asiakaslähtöisen ajattelutavan sekä asiakkaan näkökulman kokonaisvaltaisen hyödyntämisen.

Top 3 kiinnostukseni kohdetta:

-Työskentely ihmisten hyvinvoinnin edistämiseksi ennaltaehkäisyä painottaen

-Kehitys- ja suunnittelutyö yhdessä muiden osaajien kanssa

-Koulutus, ohjaus, valmennus: Oman tietotaidon eteenpäin vieminen ja auttaminen

Minkälaista työtä etsin?

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen ja ennaltaehkäisy, näihin haluan työlläni päästä vaikuttamaan ja tekemään töitä näiden eteen. Olen haasteista innostuva ja toivonkin, että saisin myös vastuuta. Erilaiset suunnittelu-, kehitys- mutta myös ohjaus- ja valmennustehtävät kiinnostavat. Olen avoin eri toimialoille. Näen itseni työskentelemässä esimerkiksi asiantuntijaorganisaatiossa tai terveys- ja hyvinvointipalveluita tuottavassa yrityksessä.

Oman asiantuntijuuden kehittäminen, mahdollisuus oppia ja kehittyä, joustava työ sekä hyvä työilmapiiri ovat toiveitani tulevaisuuden työpaikaltani. Minulle on tärkeää, että työpaikassa arvostetaan yhdessä tekemistä eikä pelätä epäonnistumista, vaan opitaan siitä. Työntekijöiden hyvinvointi on myös yksi tärkeimmistä asioista, joihin toivon tulevaisuuden työnantajani kiinnittävän huomiota ja kohdentavan resursseja.

Työhistoriani:

Työnhaun lisäksi olen tällä hetkellä työkokeilussa KYLÄ Groupilla. KYLÄ Group on yksityisyrittäjistä koostuva osuuskunta, ja he toteuttavat ihminen ja hyvinvointi edellä erilaisia palveluita, tilasuunnittelua ja valmennuksia. Kokeiluni aikana seuraan, suunnittelen ja mahdollisesti toteutan erilaisia valmennuksia muiden KYLÄläisten kanssa. Lisäksi kurkistan yrittäjyyden maailmaan sekä tutustun palvelumuotoiluun, palveluiden myyntiin ja markkinointiin.

Työhistoriani on värikäs ja laaja, ja kuvastaa kaiken kaikkiaan työtä pelkäämätöntä asennetta, nopeaa oppimista sekä hyvää sopeutumiskykyä. Työkokemukseni Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta opetti minulle mm. työskentelyn kulttuuria suuressa organisaatiossa julkishallinnossa sekä yhteistyötaitoja eri alojen asiantuntijoiden kanssa. Opin myös raportointitaitoja, sisällöntuotanto-osaamista ja verkkosivutyötaitoja. Muu työhistoriani koostuu pääasiassa myynnillisistä asiakaspalvelutehtävistä sisältäen myös hieman esimiestyötä. Nämä tehtävät ovat tuoneet todella paljon rohkeutta omaan tekemiseen sekä kehittäneet vuorovaikutus-, esiintymis- sekä ihmisen kohtaamistaitojani, sekä ymmärrystä yritysmaailmasta.

Millainen olen?

Tartun minulle annettuihin tehtäviin avoimin mielin, aikailematta ja pyrin kunnianhimoisesti parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen. Kysyn jos en osaa. Minua motivoi mahdollisuus oppia ja kehittyä, ja tuottaa aitoa hyötyä työlläni. Minua on kuvattu muun muassa vastuuntuntoiseksi, itseohjautuvaksi ja aikaansaavaksi tekijäksi. Luonteeltani olen avoin, kyselevä, lämmin ja empaattinen.

Mikä on koulutustaustani?

Terveystieteiden maisteri (TtM)

Pääaine: Terveyskasvatus ja terveyden edistäminen

Pitkä sivuaine: Psykologia

Lyhyt sivuaine: Kasvatustiede

Muut opinnot: Viestintä

Työnhakualueeni:

Etsin töitä ensisijaisesti Tampereelta, mutta olen valmis matkustamaan. Niinpä hakualueeseeni kuuluvat myös muu Pirkanmaa, Kanta-Häme ja joustavilla etätyömahdollisuuksilla Helsinki ja pääkaupunkiseutu.

Linkkejä:

CV Suvi Vainio

Advertisement