Sukkela sisällöntuottaja, intohimoinen innostuja – Sinikka Kauhanen

Tiedonjano monipuolistaa ihmistä.

Sähköpostiosoite: m.s.kauha@gmail.com
LinkedIn

Mihin kaikkeen kokemustani voi hyödyntää?Sinikka Kauhanen kuva[1367].png

Kun tarvitset nokkelaa ja nohevaa sisällöntuottajaa tai digiviestijää, tarvitset minua. Ydinosaamiseeni kuuluu verkkotiedottaminen, sosiaalinen media ja sisällöntuotanto. Toimintakenttänäni ovat somen yleisimmät alustat (Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, YouTube) ja internetsivut. Tuotan sisältöä tekstinä, kuvina ja videoina, myös käsikirjoittaen ja editoiden. Käytän sujuvasti erilaisia editointi- ja julkaisuohjelmistoja, ja jos en jotain hallitse, perehtyminen ja tarvittaessa omatoiminen käyttöönotto onnistuu sukkelasti. Hallitsen myös markkinointi- ja analytiikkatyökalujen periaatteet sekä tapahtumien järjestämisen ja mainostamisen.

Top 3 osaamistani:

– Sisällöntuotanto: Internetsivut ja sosiaalinen media
– Erilaisten ohjelmistojen haltuunotto ja hyödyntäminen
– Ajankäytön hallinta ja tehokas toteutus

Top 3 kiinnostukseni kohdetta:

– Internetartikkelien kirjoittaminen asiantuntijahaastatteluiden tai itse hankitun tiedon pohjalta
– Viestinnän kehittäminen, suunnitteleminen ja toteuttaminen
– Organisaatioon sitoutuminen ja sen tavoitteiden edistäminen kaikella potentiaalillani

Minkälaista työtä etsin?

Tavoittelen sisällöltään monipuolista viestintätyötä ja työyhteisöä, jossa suhtaudutaan positiivisesti ja kannustavasti uusiin ideoihin ja kokeilemisen kulttuuriin. Parhaimmillani olen itsenäisissä tehtävissä, tiimityöskentely onnistuu toki myös. Arvostan joustavia työaikoja inspiraation ja flow-tilan hyödyntämiseksi.

Työskentelisin mielelläni esimerkiksi “sisällöntuottaja” tai “(verkko)tiedottaja” -nimikkeellä tehden teksti-, kuva- ja videosisältöä sosiaaliseen mediaan, blogiin ja internetsivuille. Nautin tapahtumien järjestämisestä, analytiikkaan sukeltamisesta ja hyödyntämisestä sekä viestinnän ja brändin suunnittelusta ja kehittämisestä. Työpaikkani voi löytyä miltä tahansa sektorilta (julkinen, yksityinen, kolmas).

Työhistoriani

Kokemusta olen kartuttanut monipuolisesti erilaisista verkkoviestinnän ja sisällöntuotannon tehtävistä sekä palkallisissa työsuhteissa että vapaaehtoisissa järjestötoiminnan pesteissä. Toimenkuvat ovat muodostuneet blogi- ja artikkelitekstien kirjoittamisesta, somepäivitysten rakentamisesta ja julkaisemisesta, internetsivujen päivittämisestä ja ylläpidosta sekä lisäarvon tuomisesta sisällöntuotantoon. Viimeisimpänä olen työskennellyt yrityskoulutuksessa digimarkkinoinnin parissa.

Sosiaalinen media on minulle siinä määrin kotoisa ja mielenkiintoinen, että kirjoitin pro gradu -työni Twitter-viesteistä syntyvistä mielikuvista. Olin laitokseni ensimmäinen valmiin Twitter-gradun julkaisija.

Millainen olen?

Päästessäni merkityksellisten työtehtävien pariin nautin työstäni silmät loistaen. Rakastan pitkäaikaista tehokkuutta: kaikki tehtävät kannattaa aloittaa hyvällä harkinnalla ja suunnittelulla, mikä takaa jouhevan ja resurssitehokkaan toteutuksen. Työntekijänä minuun liitettyjä ominaisuuksia ovat ongelmanratkaisukyky, joustavuus ja kekseliäs oma-aloitteisuus. Työhön keskittyminen ja tehtävänkuvaan vaikuttaminen motivoivat minua. Kouluttaudun mielelläni uusien taitojen pariin ja sovellan oppimaani työhöni. Kehityshenkisenä ja tavoitteellisena työntekijänä tuotan mielelläni kehitysideoita ja uusia sisältöehdotuksia. Arvostan työnantajan avointa suhtautumista näihin piirteisiin.

Mikä on koulutustaustani?

Vuonna 2015 valmistuin humanististen tieteiden kandidaatiksi Oulun yliopistosta aate- ja oppihistorian pääaineesta. Sivuaineina opiskelin viestintää ja valtio-oppia. Maisterivaiheen suoritin Jyväskylän yliopistossa valtio-opin pääaineella, sivuaineinani etnologia ja historia. Valmistuin yhteiskuntatieteiden maisteriksi syksyllä 2018.

Yliopiston jälkeen olen opiskellut lisää viestinnän ja sisällöntuotannon teemoja, kuten analytiikkaa, sometrendejä ja digitaalista markkinointia, sertifioiduilla verkkokursseilla. Kurssitarjoajina ovat olleet muun muassa Google Academy, Hubspot, Tom Laine ja Digitrainer.fi.

Työnhakualueeni

Haen töitä ensisijaisesti Jyväskylästä, mutta olen valmis työmatkaamaan muualle Keski-Suomeen. Teen mielelläni etätöitä myös muualle Suomeen tai ulkomaille.

 

Advertisement