Optimistista organisointitaitoa ja palvelua auch auf Deutsch, bitte! – Sanna Ranki

Elämä kantaa ja kyykyt kasvattaa

Sähköposti: rankisanna@gmail.com

Puh. 040 5664125

LinkedIn

Mihin kaikkeen kokemustani voi hyödyntää?

Sanna Ranki

Minulla on takataskussa tradenomin tutkinto ja pitkä kokemus finanssialalta tulostavoitteellisen B2B -myynnin ja uusasiakashankinnan parista. Yritystapaamisten buukkaus ja kauppojen klousaus, asiakkuuksien pitkäjänteinen ja systemaattinen hoito sekä sujuva saksan kielen taito mahdollistavat monipuoliset työt asiantuntijatehtävissä.

Asiakaspalvelutehtävissä ja matkaoppaana ulkomaalisille ryhmille toimiessani vuorovaikutustaidot, organisointikyky ja oman työni johtamisen taidot tulevat esille. Olen itsenäiseen, liikkuvaan ja myös etätyöhön tottunut tiimipelaaja.  Pankki- ja vakuutusalan osaajana sisäiset koulutukset tietoturvaan, digitaalisten palvelujen kehittämiseen, kyberturvallisuuteen, viestintään, myyntiin ja luottamuksen rakentamiseen ovat tuttuja.

Asuin Saksan Hannoverissa vuoden au pairina 1995 – 1996 ja vaihto-opiskelijana Münchenissä syksyn 1997. Suoritin kieliopintoja ja matkailualan kursseja paikallisten opiskelijoiden ryhmässä. Minulla on myös sukulaisuussuhteita Saksaan, joten tunnen myös kulttuuria ja liike-elämää.

Top 3 osaamistani:

-Luon ja hoidan pitkäjänteisesti ja systemaattisesti luottamukseen perustuvia yritysasiakkuussuhteita uusasiakashankinnasta kauppojen klousaukseen.

– Olen sisäistänyt ylivertaisen asiakaskokemuksen idean ja saanut runsaasti positiivista palautetta suoraan asiakkailta avoimesta asenteestani ja vuorovaikutustaidoistani.

– Sujuva saksan kielen taito.

Top 3 kiinnostuksen kohdetta:

– yritysasiakkuuksien hallinta ja hoito

– palvelujen kehittäminen ja koordinointi

– inbound-markkinointi

Minkälaista työtä etsit?

Haluan jatkossa tehdä asiantuntijatason työtä (Key Account Manager/asiakkuuspäällikkö) suurempien yritysten kanssa. Enemmän inbound-markkinointiin, yhteistyön ja asiakkuuden hallintaan liittyvää kuin aktiivista euromääräistä myyntityötä.  Myös kouluttajan, palveluasiantuntijan tai hr-alan tehtävät kiinnostavat. Unelmana olisi työ esimerkiksi matkailupalveluyrityksen Keski-Euroopan asiakkaista vastaavana asiantuntijana.

Olen aina ollut asiakaspalveluammatissa ja nyt varsinkin nyt finanssipuolella pääasiallisesti abstraktien palveluiden outbound -markkinoinnin parissa. Koen kaipaavani enemmän palvelua ja asiakaslähtöisyyttä työtehtäviini ja asiakkaiden omaa kiinnostusta edustamaani yritystä ja konkreettisempaa palvelua ja/tai tuotetta kohtaan.

Yrityksen kokoa tai toimialaa tärkeämpiä asioita minulle ovat mahdollisuus kehittää omaa osaamistani yrityksen sisällä, vastuulliset toimintaperiaatteet ja arvot. Yrityksen työntekijöiden keskinäinen luottamus ja avoimuus sekä toimiva sisäinen viestintä ovat minulle tärkeitä. Olen tottunut liikkuvaan ja hyvin itsenäiseen työhön, jossa on hyvät etätyömahdollisuudet. Kaipaan kuitenkin yhteisöllisyyttä ja mahdollisuutta konttorityöhön tilanteen mukaan.

Työhistoriani:

Tradenomiksi valmistuttuani työskentelin vähittäiskaupan alalla sekä markkinointihaastatteluja tekevässä yrityksessä ja myös yksityisenä perhepäivähoitajana. Suoritin matkaoppaan tutkinnon ja vuodesta 2011 lähtien olen työskennellyt OP: lla ensin palveluneuvojana ja nykyisin vakuutusasiamiehenä.

Millainen olet luonteeltasi ja asenteeltasi työntekijänä?

Olen optimistinen, utelias ja ratkaisukeskeinen sekä sisäistänyt kokonaisvaltaisen asiakaspalvelun idean Rehellisyys ja yrityksen arvot ovat minulle tärkeitä. Olen hyvin sopeutuvainen ja joustava työaikojen, paikkojen ja tapojen suhteen, näen haasteet kyykkyinä, joista ponnistetaan ylös. Minua motivoi kokemus tekemästäni arvokkaasta työstä, uuden oppimisen mahdollisuus, tavoitteiden saavuttaminen yhteiseen hiileen puhaltamalla sekä toki saada kannustava korvaus tekemästäni työstä.

Mikä on koulutustaustani?

– Tradenomi, matkailualan koulutusohjelma, johon sisällytin myynnin ja markkinoinnin erikoistumisopintoja sekä vaihto-opiskelun Saksassa. Opinnäytetyönäni tutkin matkailuesitteiden markkinanäkyvyyttä.

– Matkaoppaan ammattitutkinto, lopputyönä ryhmäopastus saksalaiselle ryhmälle.

– S-ryhmän ja OP: n sisäisiä koulutuksia myynnistä, ikäraja-, tietoturva- ja kyberturvallisuusasioista, hygieniapassi ja ensiapukoulutusta.

Työnhakualueeni:

Työnhakualue on Kanta-Häme, Päijät-Häme ja Pirkanmaa. Olen tottunut tekemään etätyötä, joten työpaikka voi olla kauempanakin.  Myös ulkomaille suuntautuvat työmatkat ovat minulle mahdollisia.

Linkit:

Sanna Ranki CV

Advertisement