Fasilitoiva HR-kumppani ja kehittäjä – Saija Vuorinen

”Menneisyys on oppitunti. Nykyhetki lahja. Tulevaisuus syy jatkaa.”

Sähköpostiosoite: saija.m.vuorinen@gmail.com
Puhelinnumero: 045 7877 9880
LinkedIn profiili

Mihin kaikkeen kokemustani voi hyödyntää?

svuorinen1

Esimiesten ja johdon sparraaminen ja valmentaminen sekä tilaisuuksien fasilitointi ovat osaamiseni ydintä. Osaamisen kehittäminen, kykyjen johtaminen, suorituksen johtaminen, henkilöstön hyvinvointi ja viihtyvyys sekä työterveysyhteistyö ovat tehtäväalueita, joista nautin erityisesti.

Olen hyvä HR-kumppani yrityksen johdolle sillä minulla on laaja-alainen kokemus HR-prosesseista ja työn tekemiseen liittyvistä lainsäädännöstä ja sopimuksista. Olen rakentanut urallani kombinaation, jossa ydinosaamiseni HR-asioista, liiketoimintaosaaminen sekä kiinnostukseni tilaus-toimitusprosesseihin ja sen rajapintoihin, tekevät minusta kumppanin, jolla on laaja perspektiivi organisaation johtamiseen sekä osaamista paneutua asioihin organisaation osastorajojen yli.

Top 3 osaamistani:

– Osaamisen johtaminen
– Projektien johtaminen
– Fasilitointi

Top 3 kiinnostukseni kohdetta:

– Henkilöstön kehittäminen
– Liikkeenjohdon HR-kumppanuus
– Rekrytointi ja organisaatiokulttuuri

Minkälaista työtä etsin?

Etsin työtä, jossa pääsen kehittämään organisaation henkilöstöä, esimiehiä ja/tai johtoa. Minulle sopii tehtävä, jossa voin kantaa vastuuta ja tehdä päätöksiä. Kyseessä voisi olla tehtävät esim. HRD Manager, HR Manager, HR Business Partner, Talent Manager, HRD Specialist -nimikkeellä.

Minulle henkilöstön osaamisen ja kehittymisen tukeminen (ml. esimiesten valmentaminen, tiimien kehittäminen, urasuunnittelu, talenttien johtaminen) ovat tärkeimpiä asioita, joihin organisaation tulee panostaa. Kyse on henkilöstön sitouttamisesta ja motivoinnista sekä liiketoiminnan turvaamisesta pitkällä aikavälillä. Rekrytointiprosessin toimivuus ja kehittäminen sekä työnantajamielikuvan rakentaminen ovat mielestäni kiinnostavia HR-työn osa-alueita: Rekrytoidaanko sopivia osaajia tiettyihin toimenkuviin vai sopivia ihmisiä organisaation toimintaan? Tukeeko organisaation kulttuuri ja haluttu työnantajabrädi toisiaan? Näiden kysymysten parissa työskentely kiinnostaa minua.  Lisäksi minulla on kokemusta HR-järjestelmien kehittämisestä. Järjestelmäkehityksessä kiinnostavinta on yhteistyö eri osapuolten kanssa ja projektien johtaminen.

Uskon, että tavoitteellisen fasilitoinnin lisääminen sekä työyhteisön fasilitointitaitojen kehittäminen auttavat organisaatioita, kun suunnitellaan, kehitetään ja toteutetaan asioita sekä halutaan, että henkilöstö sitoutuu muutoksiin. In-house fasilitointi kiinnosta minua, ja olisin myös valmis kasvattamaan organisaatiossa tätä taitoa.

Myös liiketoiminnan kehittäminen laajemmin kiinnostaa, erityisesti organisaatiokulttuuri, johtoryhmätyön toiminnan kehittäminen, strategian suunnittelu ja toimeenpano. Haluan työlläni vaikuttaa organisaation tekemiseen ja tulokseen.

Olen kiinnostunut sekä vakituisesta työsuhteesta että määräaikaisista sijaisuuksista tai projekteista.

Työhistoriani:

Minulla on 7 vuoden kokemus henkilöstöpäällikkönä metalliteollisuuden yrityksessä Tampereella. Olin vastuussa kaikista tehtaan henkilöstöön liittyvistä prosesseista ja raportoin matriisissa kansainväliselle HR-organisaatiolle. Olin yrityksen johtoryhmässä sekä työsuojeluorganisaatiossa. Ennen henkilöstöpäällikön tehtävääni olen työskennellyt pienissä teknologiateollisuuden yrityksissä henkilöstö- ja taloushallinnon tehtävissä. Minulla on myös kansainvälistä kokemusta vapaaehtoistyöstä Sambiassa vuodelta 2010.

Millainen olen?

Minulle tärkeätä töissä on ihmisten kanssa yhdessä tekeminen, liiketoiminnan kannalta merkitykselliset tehtävät sekä ihmisten sparraaminen, innostaminen ja auttaminen. On todella palkitsevaa, jos saan vaikkapa esimiehen tai työntekijän oivaltamaan oman työnsä kannalta jotain merkityksellistä. Haluan tehdä työni kunnolla ja teen mielelläni paljon töitä, mistä syystä on tärkeää, että uskon organisaation toimintaan, arvoihin ja johtamiseen. Motivoivaa on selkeä suunta ja haastavat tavoitteet yhdistettynä itsenäisen työn mahdollisuuteen sekä valtuutukseen tehdä päätöksiä.

Mikä on koulutustaustani?

●      HR-asiantuntija koulutus 2011, kesto noin 7 kuukautta sis. teoria ja projektityö yritykseen, kouluttaja Tampereen Yliopisto

●      KTM 2008, yrityksen hallinto (pääaine), laskentatoimi (laaja sivuaine)

●      Fasilitoinnin tehopakkaus I ja II -kurssit

Työnhakualueeni:

Haen töitä Pirkanmaan, Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Varsinais-Suomen alueelta. Olen valmis matkustamaan osana työtä.

Linkkejä:

Saija Vuorinen CV

Advertisement