Asiakaskohtaamisen ammattilainen – Ronja Iso-Heiko

Carpe diem!

Sähköpostiosoite: ronja.iso-heiko@helsinki.fi
Puhelinnumero: 044 094 0941
LinkedIn

Mihin kaikkeen kokemustani voi hyödyntää?web_01A5541 kopio

Taustaltani olen teologi ja tradenomi. Yhdistelmä, joka antaa vahvat ihmisen kohtaamisen taidot sekä kyvyn tulkita merkityksellistämisen prosesseja yksilö-ja yhteisötasoilla. Teologinen asiantuntemus toimiikin oivana näkökulmana liiketalouden parissa toimimiseen. Osaan esimerkiksi tarkastella erilaisten uskomusjärjestelmien vaikuttavuutta siihen, mitä palveluja ja tuotteita asiakkaat haluavat käyttää ja kuluttaa – sekä millä tavoin nämä tuotteet kannattaa viestiä markkinoille. Aiempi tutkintoni, kansainvälisen liiketalouden tradenomi, antaa puolestaan eväitä tämän tiedon käytännön soveltamiseen. Ulkomailla työskentelyn, opiskelun ja laaja-alaisen vapaaehtoistyökokemuksen myötä monikulttuurisuus sekä ennakkoluuloton ja luova työote on minulle luontaista.

Työelämässä olen pyrkinyt muuntamaan ihmisten kohtaamisen ja hänen kontekstinsa lukemisen taidon erinomaiseksi asiakaspalveluksi ja ammatilliseksi asiantuntijuudeksi. Muun muassa järjestökentän monimuotoiset tehtävät ja viimeisimpänä hautausala ovat tarjonneet tarttumapintoja, joilla aito kohtaaminen, monipuolinen osaaminen ja pyrkimys prosessien kehittämiseen ovat muuntuneet hyvinvoinniksi. Parhaimmillani olen asiakkuudenhallinnan parissa. Osaan tarkastella kokonaisvaltaisesti asiakkaan tilanteesta kumpuavia tarpeita ja tarjota hänelle sen, mitä hän ei välttämättä itse osaa vielä sanoittaa. Ihannetyöpaikkani olisi sellainen, jossa hoidan pitkäaikaisia asiakassuhteita tarjoten asiakaskohtaista kokonaisratkaisua ja pyrkien koko ajan kehittämään sekä asiakasvuorovaikutusta että tarjottua palvelukokonaisuutta.

Top 3 osaamistani:

– Asiakkaan kontekstin tulkinta eli erinomainen asiakaspalvelu
– Aito kohtaaminen eli viestintä-ja vuorovaikutustaidot
– Poikkitieteellisyys ja prosessien kehittäminen

Top 3 kiinnostukseni kohdetta:

– Asiakassuhteiden ja asiakaskokemuksen kehittäminen
– Hyvinvoinnin lisääminen palvelumuotoilun ja digitalisoitumisen avulla
– Arvo-osaaminen ja eettisyys yrityksen menestystekijänä

Minkälaista työtä etsin?

Minulla on aitoa intohimoa asiakaspalvelutyöhön ja siinä kehittymiseen ja sen kehittämiseen. Mahdollisia toimialoja voisivat olla liiketalous, eri järjestöt, kunta ja valtio, kulttuuriala tai vaikkapa sosiaali-ja terveysala. Alalla ei sikäli ole väliä: keskiössä on työn päämäärä ja työn tekemisen tapa. Minua motivoi erityisesti työn merkityksellisyys ja haluankin olla mukana luomassa kestävää hyvinvointia.

Työhistoriani:

Useamman vuoden työkokemus asiakaspalvelun ja myynnin tehtävistä muun muassa kuluttajapalveluiden, matkailun ja kolmannen sektorin aloilta on antanut minulle taitoja ja kokemusta monista erilaisista toimintaympäristöistä. Olen asiakaspalvelun ammattilainen, jolla on vahvat vuorovaikutus-ja viestintätaidot. Nautin ongelmanratkaisusta ja suurin motivaattorini on asiakastyöstä ansaittu kiitos.

Vahvan lisänsä ammatilliseen kokemukseeni ovat tuoneet vapaaehtoistehtävissä toimiminen eri järjestöissä. Osaan toimia yhteistoiminnallisuuden parantajana – joko organisaation sisällä tai asiakassuhteissa – sillä sekä opintojeni että vapaaehtoistyökokemukseni myötä minulla on kykyä sanoittaa ja ohjata yhteisöjen prosesseja. Olen toiminut myös käytännön tasolla ryhmänohjaajan tehtävissä muun muassa vetäen meditaatioryhmiä aikuisille, raamatun tutkiskelua senioreille ja kokkikoulua kouluikäisille.

Tämän lisäksi olen työskennellyt, opiskellut ja toiminut vapaaehtoisena laaja-alaisesti myös ulkomailla tehden kaikkea mahdollista kypärien korjaamisesta Israelin armeijassa Grand Canyonin vaellusreittien kunnostamiseen. Minulla on intoa tarttua hetkeen, uskallusta hypätä tuntemattomalla maaperälle ja olen pitkäjänteinen ja tekevä tyyppi, jolla on kykyä keskittyä olennaiseen.

Millainen olen?

Olen toiminut monissa eri tavoin rakentuneissa työympäristöissä tehden töitä moniarvoisissa ja monikulttuurisissa tiimeissä. Omaan muutosjoustavuutta ja minulla on kyky löytää uusia näkökulmia. Olen vahvasti itseohjautuva työntekijä, mutta toimin mieluiten tiimin kanssa yhteisessä vuorovaikutuksessa, ideoita jakaen sekä toisiamme tukien ja innostaen. Haluan kantaa vastuuta yhteisestä työhyvinvoinnista, sillä uskon, että kunkin työyhteisön voima piilee kyvyssä luoda kannustava organisaatiokulttuuri.

Olen saanut paljon kiitosta hyvästä organisointitaidosta sekä empaattisesta ja luotettavasta olemuksesta aiemmista työpaikoistani.

Mikä on koulutustaustani?

Olen kansainvälisen liiketalouden tradenomi (BBA International Business) sekä teologian maisteri. Teologina olen jo lähtökohtaisesti poikkitieteellinen akateemikko, jonka näkökulmaan ja tiedon soveltamiseen tuo vahvan lisänsä käytännön liiketalousosaaminen. Minulla on erinomainen englannin kielen taito, sillä olen opiskellut ja työskennellyt englanniksi. Ruotsin kielen taitoni on virkamiesruotsin tasolla, mutta käytän myös ruotsia mielelläni. Osaan myös klassisia kieliä – hepreaa, kreikkaa ja latinaa. Omaksun uutta nopeasti ja pyrin koko ajan oppimaan ja kehittymään lisää.

Työnhakualueeni:

Etsin työtä lähinnä pääkaupunkiseudulta, mutta koko Uudenmaan alue, varsinkin osittaisilla etätyömahdollisuuksilla, otetaan huomioon.

Linkkejä

Ronja Iso-Heiko CV

Advertisement