HR-osaaja ja henkilöstöpalveluiden organisoinnin ammattilainen – Maria Tamminen

Kuule vänskä. Mis sie tarvitset oikei hyvvää pyssymiestä. Täs siul on sellane. – Tuntematon sotilas

Sähköpostiosoite: maria.h.tamminen@gmail.com
Puhelinnumero:  040 8218 028
LinkedIn

Mihin kaikkeen kokemustani voisi hyödyntää? Maria Tamminen

Kokemuksestani voi olla hyötyä monille erilaisten alojen toimijoille. Koulutukseni yhdistettynä työkokemukseeni tarjoaa monipuolisen taitoskaalan esimerkiksi seuraavien aihealueiden parissa; rekrytoinnit, työsuhteen elinkaaren hallinta, HR, henkilöstöpalvelut, suunnittelu ja koordinointi, tapahtumajärjestely sekä asiakaspalvelu. Lisäksi maahanmuuttopalvelut, vastaanottokeskustoiminta ja monikulttuurisuus ovat aihealueita, joiden parissa osaamisestani voisi ammentaa.

Erityistä substanssiosaamista itselleni on kertynyt erityisesti henkilöstöpalveluiden sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamisesta, kuten myös vastaanottokeskustoiminnasta. Olen kuitenkin hyvin avoin erilaisille vaihtoehdoille, ja erityisenä vahvuutenani onkin muuntautumiskyky, isojen kokonaisuuksien hallinta, rajapinnassa toimiminen, kehittävä kriittinen ajattelu sekä olennaisen löytäminen suurista kokonaisuuksista.

Top 3 osaamistani:

–  Kokonaisuuksien hallinta
–  Organisointi ja koordinointi suuri kuva mielessä pitäen, unohtamatta yksityiskohtia
–  Asiakaspalveluosaaminen ja asiakkaan aseman ymmärtäminen; empatiataito

Top 3 kiinnostukseni kohdetta:

–  HR
–  Henkilöstö- ja yleishallinto
–  Monikulttuurisuuden parissa työskentely

Minkälaista työtä etsin?

Olen avoin monille erilaisille tehtävänkuville ja vastuille. Etsimäni työ voi liittyä esimerkiksi seuraaviin aihekokonaisuuksiin; HR, henkilöstö- tai yleishallinto, maahanmuuttopalvelut, monikulttuurisuus tai lähiesimiestyö. Olisi hienoa, jos työssä olisi vastuuta ja vaikutusmahdollisuuksia, mutta en toisaalta kaihda rutiinejakaan.

Työhistoria:

Minulla on viiden vuoden työkokemus henkilöstöpalveluiden organisoinnista vastuullisessa roolissa. Olen vastannut yrityksen vastaanottokeskustoiminnan henkilöstöhallinnosta valtakunnallisella tasolla, ml. rekrytoinnit, työsuhdehallinta, sijaisuudet sekä yleishallinnolliset tehtävät. Toimin myös lähiesimiesvastuussa vastaanottokeskustoiminnan parissa. Ennen vastaanottokeskustoiminnan pariin siirtymistä olen vastannut yrityksen toiminnasta henkilöstöpalveluiden ja HR:n osalta Pirkanmaan ja Varsinais-Suomen alueilla, substanssina sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottaminen.

Millainen olen?

Olen aikaansaava, organisointitaitoinen ja asiakaspalveluhenkinen. Minua motivoivat omat vaikutusmahdollisuudet työhön, monipuoliset työtehtävät sekä työyhteisöön kuuluminen. Olen hyvä laittamaan asiat tärkeysjärjestykseen, hahmottamaan kokonaisuuksia ja saamaan kokonaisuudet tehdyksi. Pidän erityisenä vahvuutenani kykyä ottaa toiset huomioon, mikä tekee minusta erinomaisen tiimityöskentelijän.

 Mikä on koulutustaustani?

Koulutukseltani olen hallintotieteen maisteri (HTM, Tampereen yliopisto). Pääaineeni hallintotieteen lisäksi opiskelin pitkänä sivuaineena kasvatustiedettä, julkisoikeutta sekä Intercultural Communication Studies -opintokokonaisuuden.

Työnhakualueeni:

Etsin työtä ensisijaisesti Pirkanmaan alueelta. Nykypäivän joustavien lähi- ja etätyömahdollisuuksien yhdistelmät huomioon ottaen olen myös avoin keskustelemaan muista mahdollisuuksista.

Linkkejä

Maria Tamminen CV

Advertisement