Suunnittelun, tuotekehityksen ja projektinhallinnan moniosaaja – Meri Vuorivirta

Believe you can and you will

Sähköpostiosoite: meri.vuorivirta@gmail.com
Puhelinnumero: 0452630227
LinkedIn

Mihin kaikkeen kokemustani voi hyödyntää?

CV kuva

Työkokemustani voi käyttää hyödyksi suunnittelun, tuotekehityksen, projektijohtamisen tai markkinoinnin tehtävissä, jossa vaaditaan laajojen kokonaisuuksien hallintaa, tarkkuutta, priorisointikykyä sekä sujuvaa yhteistyötä sidosryhmien kanssa. Osaamistani voi hyödyntää prosessien kehittämiseen, projektiaikataulujen laatimiseen, budjetointiin tai projektien seurantaan. Tarjoan osaamista myös materiaalien ja valmistustekniikoiden tuntemisesta ja 3D-mallinnusohjelmien sekä graafisten suunnitteluohjelmien käytöstä. Markkinointiin liittyvissä tehtävissä voin hyödyntää osaamistani markkinointimateriaalien valmistelusta, asiakaskontaktoinnista sekä www-sivujen päivittämisestä. Minulla on lisäksi valmiudet toimia tekstiilialalla kansainvälisissä hankinta-, osto- ja arvoketjutoiminnoissa.

Top 3 osaamistani:

– Pakkaus- ja tuotekehitysprojektien vetäminen kansainvälisillä kontakteilla
– Pakkaus- ja tuotesuunnittelu kansainvälisillä kontakteilla
– Koordinointityö, pakkausmateriaalivedosten koordinointi kansainvälisillä kontakteilla

Top 3 kiinnostukseni kohdetta:

– Projektijohtaminen
– Suunnittelun ja tuotekehityksen asiantuntijan tehtävät
– Markkinointiin ja palvelumuotoiluun liittyvät asiantuntijan tehtävät

Minkälaista työtä etsin?

Etsin työtä projektijohtamisen, suunnittelun, tuotekehityksen, markkinoinnin tai palvelumuotoilun parista. Haen tehtäviä, joissa voi kehittyä ja olla ihmisten kanssa tekemisissä sekä käyttää monipuolisesti hyväksi asiantuntijuuttani ja vahvuuksiani. Olen työskennellyt aiemmin kansainvälisissä suurissa ja keskisuurissa lääke- ja teknologiateollisuuden yrityksissä, mutta koulutustaustani sekä työkokemukseni antavat valmiuden työskennellä hyvinkin erikokoisissa ja toimialaltaan erilaisissa yrityksissä.

Työhistoriani:

Pääpaino työhistoriassani on suunnittelun ja tuotekehityksen puolella. Kokemusta löytyy pakkausmateriaalikoordinoinnin tehtävissä haastavissa kansainvälisissä projekteissa lääketeollisuudessa, erityisesti aasialaisten kanssa. Olen toteuttanut myös pakkaussuunnitteluprojekteja itsenäisesti tiimin jäsenenä pakkaussuunnittelijana teknologiateollisuudessa kansainvälisillä kontakteilla. Urani alussa olen vastannut suunnitteluinsinöörinä itsenäisesti tiimin jäsenenä uusista tuotekehitysprojekteista ja tuotteiden ylläpitosuunnittelusta. Olen tehnyt monipuolista yhteistyötä toimittajien, mainostoimistojen, painotalojen ja sisäisten sidosryhmien kanssa.

Millainen olen?

Olen sinnikäs ja varustettu “can do”-asenteella. Nautin myös tavoitteiden saavuttamisesta ja onnistumisista. Vahvuuksiani ovat hyvät kommunikointitaidot eri kulttuurien kanssa. Löydän aina asioista positiiviset puolet, mikä on voimavarani. Motivoidun työn merkityksellisyydestä, työntekijöitä arvostavasta ja rennosta työilmapiiristä.

Mikä on koulutustaustani?

Diplomi-insinööri, Materiaalitekniikan koulutusohjelma, Syventävät opinnot: TEVA-tuotantotekniikka, Aineopinnot: Kuitu- ja tekstiilitekniikka. Vapaavalintaiset opinnot: Teollisuustalous. Tampereen teknillinen yliopisto 2014

Insinööri, Tuotekehityksen ja tuotemuotoilun koulutusohjelma, Suuntautuminen: tuotekehitys. Hämeen ammattikorkeakoulu 2001

Työnhakualueeni:

Ensisijaisesti työnhakualueeni on Tampere ja sen lähiympäristö. Myös Helsinki, etätyömahdollisuus ja junayhteydet huomioonottaen.

Advertisement