Ongelmallisten tilanteiden setvijä – Matti Kortteus

“Jos se vaikuttaa mahdottomalta, se tarkoittaa ettei ratkaisua ole vielä löydetty.”

Sähköpostiosoite: kortteus@gmail.com 

LinkedIn

Mihin kaikkeen kokemustani voi hyödyntää?

Matti Kortteus (3)

Kun sinulla on ongelmia, joiden et usko selviävän aikaisemmilla toimintatavoilla, minä voin auttaa eteenpäin. Haaste liiketoimintasi prosessien päivityksessä, tarve tarttua digitalisaation luomiin mahdollisuuksiin tai strategian ajantasaistamiseen ja sen toteutuksen ohjaamisessa. Digitalisaatiopolulla osaan auttaa soveltamalla uusia tapoja olemassa olevien välineiden käyttämiseen.

Minusta on hyötyä myös, kun haluat ottaa osaa julkisiin hankintoihin etkä tunne menettelytapoja tai et saa tolkkua asiakirjoista. Toiminta- ja laatusuunnitelmien sielunelämän avaus sekä erilaisten hankintaehtojen suomentaminen byrokratiakielestä on yksi vahva osaamisalueeni.

Olen yleisutelias tiedonkaivaja ja tuotekehittäjä sekä ratkaisujen ja mahdollisuuksien tunnistaja. Palvelumuotoiluajattelun käyttäminen toiminnan säästöjen tunnistamiseksi, tuotteen parantamiseksi tai vallan uuden luomiseksi ovat tekemiseni perusta. Pidän toimintaa kuvaavista mittareista ja ellei niitä ole, niin pystyn luomaan oleelliset mittarit kriittisiin kohtiin.

Top 3 osaamistani:

– Prosessien ymmärrys: osaan purkaa toimintaketjut osiin ja löytää sieltä turhat vaiheet, monimutkaisuudet ja ongelma- sekä katkoskohdat. Näihin usein löydän tavan korjata.
– 
Osaamisen hyödyntäminen: pystyn löytämään organisaation osaamistarpeen ja haastatteluissa tunnistamaan henkilön osaamisen ja asenteen sopivuuden eri tehtäviin.
– Tiimien rakennus: minulla on taito löytää tai tarvittaessa luoda toimintakykyinen tiimi ja sovittaa ihmiset toimivaksi tavoitetta kohti eteneväksi ryhmäksi.

3 kiinnostukseni kohdetta:

– Palveluliiketoiminnan kehittäminen olemassa olevilla resursseilla. Siis tuottavuus ja tehokkuus haetaan keskittymällä oleelliseen ilman suuria investointeja. Perinteisillä toimialoilla olevien yritysten auttaminen uuden toimintamallin ja ansaintalogiikan toimijoiksi kiehtoo ja innostaa.
– Julkiset hankinnat. Ne aina vain jaksavat kiinnostaa. Niiden sisältö, sopimusmallit, tarjouspyyntöasiakirjat, valintaperusteet, koko prosessi ja varsinkin vaikuttavuus, jota hankinnoilla voidaan saavuttaa.
– Ihmiset ja heidän osaamisensa tulevaisuudessa. Ennakointi ja tulevaisuusajattelu ja niiden kehittäminen ovat erittäin kiehtova maailma, jonka merkitys on vasta avautumassa laajemmin.

Millaista työtä etsin?

En etsi työpaikkaa ollakseni töissä, mutta haluan tekemistä, jossa voin osaamisellani olla hyödyksi ja samalla oppia lisää.

Etsin työtä ja tehtäviä, jotka eivät ole rutiininomaisia ja helppoja. Tekemistä, joka liittyy liiketoimintojen, palvelutuotannon tai henkilöstön kehittämiseen. Oma taustani on hyvin vahvasti painottunut sellaisten tilanteiden ja tehtävien hoitamiseen, missä ei ole ollut ainoaa oikeaa vastausta tai toimintaympäristössä on ollut jatkuvasti muuttuvia osia. Murrokset ja monimutkaisuuksien setviminen innostavat.

Mielelläni toimin myös mikro- ja pienyritysten kanssa, koska siellä tekeminen on intensiivistä ja tekemisen vaikutukset ovat nopeammin nähtävissä ja toimeenpanon toteutus suoraviivaisempaa.

Työhistoriani:

Työhistoriani, vaikka on sisältänyt pitkiä työsuhteita, koostuu pääosin projektiluonteisista tekemisistä, niihin liittyvästä suunnittelusta, toteutuksesta ja seurannasta. Paljon erilaisten sidosryhmien ja alihankintaresurssien ohjausta nopeaa päätöksentekoa edellyttävässä monimutkaisessa toimintaympäristössä. Mukaan mahtuu kosolti ihmisten kanssa työskentelyä esimiesroolissa ja organisaatioiden toiminnan arviointia. Mielenkiintoisimpina pidän projektinhallinta- ja  toiminnanohjausjärjestelmän kehitystyötä, ympäristösertifikaatin hankkimisprojektia ja palvelutuotantoprosessin digitaalisen mallin luomiseen liittyvää suunnittelua.

Millainen olen?

Haluan ymmärtää asioita, niiden vaikutusta toisiin asioihin. Olen erittäin utelias ja huumorintajuni on tilannekohtaista ja usein kuivakkaa brittityylistä. Verkostoidun helposti ja viihdyn pienryhmissä.

Pidän haastavista, vaikeista tehtävistä, koska ne herättävät ratkaisuhaluni. Ajattelen paljon, suunnittelen ja opiskelen uusia asioita enkä pelkää näppäimistöä tai sosiaalista mediaa.

Mikä on koulutustaustani?

Peruskoulutukseltani vanhan koulukunnan yhdyskuntatekniikka-linjan rakennusmestari. Osaamistani olen täydentänyt oman haluni ja kiinnostukseni ohjaamana projektinhallintaan, palvelumuotoiluun ja sen johtamiseen Lapin yliopiston opinto-ohjelmassa sekä viimeisimpänä johtamiseen ja organisaatiokehitykseen perusopinnoilla Vaasan yliopiston opinto-ohjelmassa. Toimintajärjestelmien auditointikoulutuksesta olen saanut “sertin seinälle” yrityksen sisäiseen auditointiin Laatujärjestelmän (ISO 9001), Työterveys ja työturvallisusjärjestelmän (OHSAS 18001) ja Ympäristöjärjestelmään (ISO 14001).

Nyt työstän tuotekehitystyön erikoisammattitutkintoon liittyviä opintoja.

Työnhakualueeni:

Tampere ja etätyöskentely.

Linkit:

CV Matti Kortteus

Advertisement