Työyhteisön pelinrakentaja – Kaisa Selamo

Luottamus elämän kantavaan voimaan – kaikki järjestyy!

Sähköpostiosoite: kaisa@selamo.fi
Puhelinnumero: 044 508 4386
LinkedIn

Mihin kaikkeen kokemustani voi hyödyntää?

Kaisa_profiilikuva

Ympäristön ja ihmisten kokonaisvaltainen hyvinvointi on lähellä sydäntäni. Haluan päästä käyttämään osaamistani ja kiinnostustani tämän tavoitteen edistämiseen. Samalla olen valmis oppimaan uutta ja kehittämään ammattitaitoani.

Ympäristöjohtamiseen, tutkimukseen ja kehitykseen, hyvinvointiteknologiaan, valmentamiseen ja kouluttamiseen sekä ihmisten, ympäristön ja yhteisöjen hyvinvoinnin parantamiseen liittyvät työtehtävät kiinnostavat minua. Olen hyvin avoin kokeilemaan jotain ihan muutakin, mitä en ehkä itse ole vielä tullut ajatelleeksi.

Varsinaisten työtehtävien ohella osaamistani voi hyödyntää työntekijälähettiläänä. Haluan päästä tekemään ja oppimaan lisää siitä, miten yrityksen ja sen asiakkaiden tilannetta voi viedä eteenpäin ja tunnetuksi somessa, oman persoonan ja asiantuntijuuden kautta.

Top 3 osaamistani:

 • Kokeileva kehittäminen ja organisoiminen
 • Perehdyttäminen, kouluttaminen ja valmentaminen
 • Tiedon etsiminen, analysointi ja jalostaminen

Top 3 kiinnostukseni kohdetta:

 • Hyvinvoinnin edistäminen
 • Tutkimus ja kehitys
 • Tiedon jakaminen

Minkälaista työtä etsin?

Olen suuntaamassa urallani sähkömarkkina-alalta hyvinvoinnin puolestapuhujaksi ja edistäjäksi esimerkiksi ympäristöjohtamisen keinoin. Kiinnostavia osa-alueita ovat myös työssä ja työn ohessa hankkimani valmentamisen, tutkimuksen ja kehityksen sekä ihmistuntemuksen taidot.

Haluan tehdä työtä, jossa pääsen edistämään hyvinvointia. Toivon tulevien työtehtävieni olevan monipuolisia ja että pääsen haastamaan ja kehittämään omaa osaamistani. Toivon, että työni tuo näkyvästi parannusta ympäristön tai ihmisten tilanteeseen ja hyvinvointiin.

Minulle työssä on tärkeää molemminpuolinen joustavuus ja luottamus sekä työyhteisön perheystävällisyys. Toivon pääseväni osaksi aktiivista ja sparraavaa tiimiä ja samalla mahdollisuuden omaan rauhaan ja yksin tapahtuvaan asioiden hiomiseen ja tekemiseen.

Työhistoriani:

Olen työurani aikana päässyt tekemään ja kokeilemaan monenlaisia tehtäviä ja asioita. Muutokset ovat lähteneet sekä työnantajan tarpeesta ja aloitteesta että omasta kiinnostuksestani ja toiveistani. Mieluisimpia tehtäviä ovat olleet tuote-, palvelu- ja toimintatapojen kehittämiseen liittyvät tehtävät sekä valmentaminen, perehdyttäminen ja kouluttaminen.

Vapaa-aikanani olen toiminut yhdistysaktiivina sekä Tampereen Aikidoseura Nozomi ry:ssa että Piilo-osaajat ry:ssä. Myös näissä yhteisöissä olen tehnyt monenlaisia tehtäviä. Yhteistä niille on ollut se, että olen pyrkinyt kehittämään ja viemään yhdistyksen toimintaa eteenpäin. Ja samalla antamaan muillekin mahdollisuuden tehdä omat tehtävänsä ja osuutensa yhdistyksessä entistä paremmin.

Millainen olen?

Työntekijänä olen sitoutunut ja teen parhaani kehittääkseni sekä omaa osaamistani ja ammattitaitoani että koko työyhteisöä ja sen toimintatapoja. Tavoitteena on, että asiakas saa vähän enemmän kuin odottaa ja voi olla tyytyväinen työn lopputulokseen. Luonteeltani ja työotteeltani olen enemmän yksin viihtyvä ja puurtava. Tarvitsen kuitenkin myös hyvää sparraajaa tai tiimiä, jonka kanssa voi sopia aikatauluista ja pallotella asioita eteenpäin. Hyvä suunnitelma ja tavoitteiden asettaminen kuuluvat työskentelytapoihini. Ongelma- ja muutostilanteissa en epäröi tarttua toimeen. Lähden heti miettimään mahdollisia ratkaisuja ja niiden löydyttyä tartun toimeen.

Minua motivoivat uuden oppiminen ja oman kehityksen näkeminen sekä se, että pääsen tekemään työtä yhteisen hyvän ja yhteisön hyvinvoinnin paranemisen eteen. Näen mielelläni tuloksia ja olen valmis kokeilemaan uutta näkökulmaa, jos ensimmäinen ei toimi.

Mikä on koulutustaustani?

 • Diplomi-insinööri, sähkötekniikka (TTY)
  • Pääaine: moderni sähköenergiatekniikka ympäristötekniikkaan painottuvana
  • Sivuaineet: pitkä teollisuustalous ja ympäristönsuojelu
 • Lähiesimiestyön ammattitutkinto (TAKK)
 • Tuotekehittäjän erikoisammattitutkinto (Tredu)
 • Tiimimestari (Partus Oy)
 • NLP Practitioner ja NLP Master Practitioner (Suomen NLP Yhdistys, Terhi Vedenkivi)

Työnhakualueeni:

Haen töitä Kuopiosta ja sen lähialueilta. Olemme juuri muuttaneet takaisin tänne kotiseudulleni ja rakentamassa täällä uutta elämänvaihetta ja uraa.

Linkkejä

Kaisa Selamo CV

 

Advertisement