Jaana Saramies

Vain jaettu tieto on valtaa – Knowledge is power only when it’s shared

Sähköposti: jaana.saramies@hotmail.com
Puh. 050 374 6269
LinkedIn
Twitter: @JSaramies

Piilo-osaajien äiti, nainen idea takana, projektin toinen vetäjä ja luotsi.

Mihin kaikkeen kokemustani voi hyödyntää?DSC_1865

Olen henkilöstöanalytiikan sanansaattaja ja intomieli! Minulla on vahva kokemus sisäisen laskennan tehtävistä, mikä tukee vahvasti analytiikkaosaamistani. Lisäksi minulta löytyy paloa tietämyksen jakamiseen ja (HR-)tiedolla johtamiseen (BI). Moderni, strateginen HR on lähellä sydäntäni. Sovellun erinomaisesti erilaisiin kehitystehtäviin, kuten tietämyksen jakamisen prosesseja hiomaan, osaamisen jakamista tukevan yrityskulttuurin edistämiseen, raportoinnin kehittämiseen tai henkilöstöanalytiikan luotsaamiseen. Olen oivallinen silta eri sidosryhmien ja yksiköiden välillä.

Luon toiminnassani prosesseja, jotka auttavat yritystä keskittymään aidon lisäarvon tuottamiseen – tuottavampaan työhön. Kokemukseni taipuu niin yrityksen sisäiseen rooliin kuin asiakasrajapintaankin. Kehittämistyön lisäksi koen analysoijan, sparraajan ja neuvonantajan roolit omikseni.

 Top 3 osaamistani:

– Kehitän ratkaisuja bisnes-näkökulmalla, haluten tuottaa selkeää lisäarvoa niin liiketoimintaan kuin henkilöstölle.
– Tarkastelen luontaisesti asioita useista näkökulmista, ja olen tottunut työskentelemään useiden eri sidosryhmien kanssa.
– Analysoin olennaiset asiat, perustelen löydökseni vakuuttavasti ja tarjoan aktiivisesti eri ratkaisuja johdon päätöksenteon tueksi.

Top 3 kiinnostukseni kohdetta:

– Tiedolla johtaminen (mm. henkilöstöanalytiikka ja HR-datan yhdistäminen muihin datalähteisiin)
– Tietojohtaminen, erityisesti tietämyksen sekä osaamisen jakaminen
– Johdon strateginen kumppanuus ja sparraus

Millaista työtä etsin?

Etsin tehtävää, jossa pääsen vaikuttamaan liiketoiminnan – joko oman yrityksen tai asiakkaiden – eteenpäin luotsaamiseen  ja tuottavuuden kasvattamiseen. Tällainen rooli voi olla esim. HRD- tai BI-asiantuntijan, HR-controllerin, konsultin tai kouluttajan tittelillä. Vahvuuksiini kuuluvat tehokas raportoinnin hyödyntäminen liiketoiminnan tueksi, erilaiset analyyttiset tehtävät ja ongelmanratkaisu dataa tulkitsemalla, henkilöstön ja liiketoiminnan tuloksen etujen yhdistäminen, sekä prosessien hiominen sujuvammiksi.

Taustastani löytyy monipuolisesti erilaisia toimialoja terästeollisuudesta vähittäiskauppaan ja konsultointiin. Erityisen kiinnostunut olen tietotyöstä ja sen tuottavuuden maksimoinnista, ilman toimialarajoitteita. Olen käytettävissä vakituisen työsuhteen lisäksi monenlaisiin yhteistyökuvioihin.

Työhistoria:

Työskentelen parhaillaan kansainvälisessä IT-alan yrityksessä henkilöstöanalytiikan tuoteratkaisun parissa. Tehtäviini kuuluvat mm. dokumentointi, mittarit, testaus ja tuotekehitys sekä asiakaspalvelun puolella palvelupyyntöjen ratkominen ja koulutustehtävät. Olen myös mukana koostamassa digitaalisen HR:n käsikirjaa ja puhuin asiantuntijana HR-analytiikan webinaarissa.

Minulta löytyy yli 10 vuoden kokemus taloushallinnosta; olen edennyt Ruokakeskon kirjanpitäjästä Deloittelle controlleriksi ja Finance Business Partneriksi. Toimin samalla HR Business Partnerin työparina tiiviissä yhteistyössä. Sisäisen laskennan lisäksi minulta löytyy kokemusta myös taloushallinnon projektinhallintajärjestelmän pääkäyttäjänä toimimisesta ja sen  kouluttamisesta.

Tein maisterin graduni projektityönä Aalto-yliopistolle, aiheena tietojohtamisen ala-alue: kokemuksellisen ja henkilökohtaisen tietämyksen jakaminen yrityksen sisällä, tätä edesauttavien ja hankaloittavien tekijöiden tunnistaminen sekä yksilö- että yritystasolla, ja kuinka yritys voi vaikuttaa näihin molemmilla tasoilla. Toimin myös vajaan vuoden ajan MiB ry:n tapahtumajärjestäjänä ja Lyyti-vastaavana (tapahtumanhallintapalvelu), sekä olen tämän Piilo-osaajat -hankkeen äiti.

Jos etsit vahvaa analysoijaa ja innostunutta kehittäjää, tässä sinulle sellainen!

Millainen olen?

Olen luonteeltani peruspositiivinen ja helposti innostuva. Aikaisemmissa työtehtävissäni olen saanut palautetta avuliaasta  työotteestani: minua on helppo lähestyä ja autan aina kollegoitani tuottaen selkeää lisäarvoa yritykselle myös yli oman vastuualueeni. Kun minulle antaa jonkin tehtävän, voi olla 110% varma, että suoritan sen mieluusti jopa nopeammin tai paremmin kuin ennen.

Vapaa-ajallani olen touhukas vaikuttaja ja aktiivinen verkostoituja. Toimin Akaan kaupunginvaltuutettuna ja varhaiskasvatuksen kehittämistyöryhmän puheenjohtajana. Lisäksi kuulun  yhteistyökumppanimme MiB ry:n Tampereen aktiiveihin, eli yhdistyksen paikallistoimintaa pyörittävään porukkaan. Oman ammattitaitoni kehittäminen on minulle tärkeää, joten käyn ahkerasti erilaisista seminaareista, tapahtumista ja työpajoista – niin usein kuin lapsiperhearjessa on mahdollista.

Mikä on koulutustaustani?

KTM / MscBA (opiskelin tutkintoni englannin kielellä), pääaine: kansainvälinen liiketoiminta, sivuaine: johtaminen.

Olen suorittanut HR-analytiikan peruskurssin sekä data-analytiikan täydennyskoulutuksen Tampereen yliopistolla. Parhaillaan opiskelen HR- ja työhyvinvointiasiantuntijaksi Tampereen yliopistolla sekä erilaisia HR-analytiikan verkkokursseja.

Näillä verkkokursseilla lisään HR-tietämystäni, vahvistan taitojani konsultoivaan  ja tiiminvetäjän rooliin sekä kasvatan teknistä osaamistani analytiikasta ja business intelligence -työkaluista.

Työnhakualueeni:

Pääasiassa Pirkanmaa ja pääradan varsi. Toivon päätukikohtani löytyvän Tampere-Hämeenlinna –akselilta, mutta pystyn tarvittaessa reissaamaan kauemmaskin. Jos ajoittainen etätyö ja työajan joustot onnistuvat, unelmaduunini päätukikohta voi yhtä hyvin löytyä esim. pääkaupunkiseudulta.

Linkkejä

Jaana Saramies CV

Advertisement