Ihmisläheisen asiakaskokemuksen luoja – Jaana Iivarinen

Varmasti kerralla maaliin, luovuutta apuna käyttäen

Sähköpostiosoite: iivarja1@gmail.com
Puhelinnumero: 040-5601285
LinkedIn

MIHIN KAIKKEEN KOKEMUSTANI VOI HYÖDYNTÄÄ?jaana_iivarinen

Markkinointimerkonomin koulutus ja monipuoliset työtehtävät asiakkaiden, työntekijöiden ja esimiesten kanssa antavat minulle laajan kokemuspohjan toimia tehtävissä, joissa pääsee joko kehittämään työntekijöitä tai asiakaspalvelua, hoitamaan projekteja tai luomaan ja toteuttamaan asiakastilaisuuksia. Asiakkaiden kanssa olen hyvä ja minulta löytyy aimo annos ongelmanratkaisukykyä. Luontainen iloni näkyy sekä olemuksessa että äänessä, mikä heijastuu myös asiakaskokemukseen.

Parhaimmillani olen, kun saan käytännön järjestämistä vaativia tehtäviä; mielikuvitukseni ja maalaisjärkeni auttavat minua tässä. Käytännönläheisenä tekijänä olen tehokkaimmillani, kun joku on havainnut ongelman ja päättänyt mitä pitää saavuttaa, minkä jälkeen minä astun kuvaan ja hoidan homma maaliin.

Henkilöstöhallinto on ala, jossa tunnen olevani vahva. Pystyn auttamaan ja neuvomaan esimiehiä kaikissa työsuhteeseen liittyvissä asioissa. Rekrytointi on osaamisalaani sisältäen ilmoitusten viennin sosiaaliseen mediaan ja muihin hakukanaviin. Olen myös toiminut palkanlaskennan yhteyshenkilönä, auttanut henkilöiden uudelleensijoittelussa ja neuvonut eri HR-järjestelmien käyttämisessä.

TOP 3 OSAAMISTANI:

– Ihmisläheisen ja lämpimän ammattimaisen asiakaskokemuksen luoja.
– Henkilöstöhallinnon monipuolisten tehtävien hallinta, mm. TES, työaika, yt, uudelleensijoittaminen ja rekrytointi.
– Projektitaitoa olen kartuttanut esimiehen roolissa työyhteisön muutoksia läpiviemällä, henkilöstöhallinnonprojektin jäsenenä ja yksityispuolen tilaisuuksien organisoinnit.

TOP 3 KIINNOSTUKSEN KOHTEITA:

– Asiakkaalle luoda tilaisuuksia ja tapahtumia
– Neuvova asiakaspalvelutyö henkilöstöhallinnan parissa
– Messujen tekeminen ja asiakastyö

MINKÄLAISTA TYÖTÄ ETSIN?

Tahdon työn, jossa voin olla lähellä asiakasta – joko ulkoista tai sisäistä. Vahva taustani esimiestehtävissä, henkilöstöhallinnossa ja tuorein koulutukseni Markkinointi-instituutissa (tammikuu 2019 Onnistunut tapahtuma –koulutus) tarjoavat laajan pohjan monenlaisiin tehtäviin. Olen luontaisesti ihmis- ja asiakasläheinen, luova ja idearikas. Haluan hyödyntää näitä taipumuksiani esimerkiksi asiakastapahtumien ja tilaisuuksien toteuttajana. Toinen hyvin mieleinen työ on henkilöstöhallinnon parissa neuvovana HR-asiantuntijana, jossa pääsen toteuttamaan ihmisläheistä puoltani.

Tuleva työni sisältää parhaimmillaan suunnittelua ja ideointia, opastusta ja neuvontaa sekä kehittämistä; viihdyn toimeliaassa työssä. Tittelillä ja yrityksen koolla ei ole minulla merkitystä vaan työnsisällöllä. Henkilöstöhallinnon tehtävissä, asiakkaiden kanssa työskentelyssä sekä asiakaspalvelun kehittämisessä tuleva työnantajani saa minusta hyödyn nopeimmin.

TYÖHISTORIANI:

Olen tehnyt pitkän uran yhden yrityksen palveluksessa, työskennellen ulkoisille asiakkaille suorassa asiakaspalvelussa sekä työntekijänä että esimiehenä ja asiantuntijana sisäisille asiakkaille hr-tehtävissä.

MILLAINEN OLEN LUONTEELTANI?

Olen luovalla ja kehittävällä otteella työhön suhtautuva iloinen ammattilainen. Kuten taustastani huomaa, olen sitoutunut ja työnantajauskollinen tekijä, jonka mottona ja tavoitteena on priimaa seuraavalle.

MIKÄ ON KOULUTUSTAUSTANI?

Koulutukseni on markkinointimerkonomi, joka on tukenut pitkää työuraani erilaisissa asiakaspalvelun ja henkilöstöhallinnon tehtävissä. Vuosien varrella olen käynyt talon sisäisiä koulutuksia mm. esimiestyöhön ja TES-asioihin. Lisäksi olen suorittanut anniskelu- ja hygieniapassit sekä yrittäjäkoulutuksen keväältä 2018.

TYÖNHAKUALUEENI:

Kanta-Häme, Pohjois-Uusimaa ja pääkaupunkiseutu. Arvostan mahdollisuutta ajoittaiseen etätyöhön.

LINKKEJÄ:

CV Jaana Iivarinen

Advertisement