Tekninen luonnontieteiden asiantuntija – Hilla-Maria Zetterman

Iloinen DI-fyysikko lisämausteilla, ole hyvä! 

Sähköpostiosoite: hilla-maria.zetterman@hotmail.fi
Puhelinnumero: 040 5214604
LinkedIn

MIHIN KAIKKEEN KOKEMUSTANI VOI HYÖDYNTÄÄ?

Tekninen luonnontieteellinen koulutus antaa Hilla_Zettermanmahdollisuuden työskennellä monissa eri tehtävissä. Asiantuntijuuteni tulee hyötykäyttöön esimerkiksi suunnittelu-, tuotekehitys- ja tutkimustehtävissä tai missä vaan tehtävässä, jossa fysiikan, kemian tai lääketieteellisen tekniikan tietämys ja ilmiöiden ymmärtäminen on tarpeen, kuten sairaalafyysikon tehtävässä. Ymmärrys CAD:sta, laadusta ja Lean-opit täydentävät tietotaitoani, kuten myös käytännön kokemus tuotannon parissa työskentelystä sekä ymmärrys vientiin liittyvistä dokumenteista ja tarkastuksista.

Aktiivisuuteni sosiaalisissa tilanteissa yhdessä teknisen ymmärrykseni kanssa ovat hyödyksi myös teknisen myyjän, tuotetuen tai laatuinsinöörin tehtävissä. Näissä tehtävissä auttaa myös se, että tulen toimeen erilaisten ihmisten kanssa haastavissakin tilanteissa. Olen aina valmis tarttumaan töihin, oppimaan uutta ja kehittämään työskentelytapoja, erityisesti omiani. Hyvänä esimerkkinä siitä on nykyisessä työssäni tapahtunut hyppy vauhdissa viennin ja logistiikan osa-alueelle.

TOP 3 OSAAMISTANI:

– Matemaattinen ongelmanratkaisukyky ja looginen päättely
– Tiedon omaksuminen ja analysointi, kyky hahmottaa isoja kokonaisuuksia
– Organisointikyky, suunnitelmallisuus, tiimipelaaminen

TOP 3 KIINNOSTUKSENI KOHDETTA:

– Suunnittelu, tuotekehitys, tuotanto
– Sairaalafyysikko
– Tekninen tuotetuki, laatu

MILLAISTA TYÖTÄ ETSIN?

Fysiikan ja lääketieteellisten tekniikan parissa työskentely on unelmani. Tähän liittyen myös sairaalafyysikon ura saa sydämeni sykkimään.  Etsimässäni työssä haluan päästä hyödyntämään laajaa fysiikan osaamistani, ja jos vain mahdollista, erityisesti biologista fysiikkaa ja säteilyfysiikkaa. Olen kuitenkin avoin myös muunlaisille mahdollisuuksille matkallani kohti unelmaani. Näin ollen olen valmis toistaiseksi voimassa olevaan kuin määräaikaiseenkin työhön, kuten myös kokoaikaiseen kuin osa-aikaiseenkin.

TYÖHISTORIA:

Asiantuntijana olen vastannut termodynamiikan kysymyksiin tuotekehitysprojektissa, tehnyt laskelmia sekä ollut mukana patentoinnissa. Olen laajentanut osaamistani vientiin liittyvien asiakirjojen ja protokollien suhteen; tämä onkin oiva esimerkki uusien asioiden hahmottamiskyvystäni ja omaksumisesta käytäntöön. Projektityöntekijänä päivitin yrityksen kemikaalikäytänteet ajan tasalle REACH:n ja CLP:n mukaisiksi huomioiden ISO 9001 -laatustandardin. Loin myös käyttöturvallisuustiedotteiden tietokannan ja olin mukana sisäisessä auditoinnissa. Diplomityön ja opiskelujen aikana tulivat tutuiksi tutkimustyö, mikrofluidistiikka ja laboratoriotyöskentely. Niiden myötä raportointi ja englannin käyttö työskentelykielenä ovat tulleet tutuiksi ja kulkeneet mukana koko työhistoriani. Luottamustoimessani taloyhtiön hallituksessa olen päässyt tutustumaan hallitustoimintaan ja saanut uutta perspektiiviä yhteisten asioiden edistämisestä.

MILLAINEN OLEN?

Luonteeltani olen iloinen, positiivisesti ajatteleva ja kannustava. Organisointi- ja priorisointitaitoni ovat kehittyneet merkittävästi vanhemmuuden myötä, jolloin äkkinäiset muutokset ovat tulleet erityisen tutuiksi. Työtehtävien hallinnassa sovellan Lean.­­­­­­­­in oppeja, jotta kokonaisuudet pysyisivät hallinnassa. Minua on kiitelty tavastani tarttua töihin, tehdä töitä sekä hyvästä työnjäljestä. Minua motivoi mielenkiintoiset työtehtävät ja innostava, yhteen hiileen puhaltava työskentelyilmapiiri.

MIKÄ ON KOULUTUSTAUSTANI?

Diplomi-insinööri: pääaine teknillinen fysiikka, sivuaine lääketieteellinen tekniikka
Tekniikan kandidaatti: pääaine teknillinen fysiikka, sivuaine kemia
Lean Six Sigma Champion -koulutus
Asiakaslähtöinen mukautuvan tuotannon johtaminen -kurssi

TYÖNHAKUALUE:

Pääasiassa Pirkanmaa ja siitä etelään, eli Kanta-Häme ja Uusimaa. Lahden seutu ja Länsirannikkokaan eivät ole poissuljettuja, jos mielenkiintoinen tehtävä etätyömahdollisuudella löytyy.

LINKKEJÄ:

Hilla-Maria Zetterman CV

Advertisement