Parempien palvelujen kehittäjä ja asiakkuuksien erikoisagentti – Eva-Maria Hyvärinen

Palvele paremmin, menesty kirkkaammin.

Sähköpostiosoite: evamaria.hyvarinen@gmail.com
Puhelinnumero: 0400 465 957
LinkedIn

Mihin kaikkeen kokemustani voi hyödyntää?IMG_6602

Jokainen asiakas ansaitsee parasta palvelua. Ja jokainen palvelu ansaitsee tulla parhaaksi. Osaamiseni ydintä ovat etenkin palvelukonseptien ja palvelumallien suunnittelu ja kehittäminen sekä asiakkuuksien hallinta kaikessa kokonaisuudessaan. Minulla on kokemusta pitkäjänteisestä ja luottamuksellisesta asiakassuhteiden hoitamisesta sekä uusasiakashankinnasta. Sukkuloin sujuvasti erilaisissa verkostoissa ja hoidan mielelläni myös koulutuksia ja erilaisia neuvottelutilanteita.

Kokemustani voi hyödyntää tehtävissä joiden alle kuuluu asiakaspalvelu, palvelujen kehittäminen ja konseptointi, valmentaminen ja kouluttaminen, myynti sekä toiminnan koordinointi. Hyppysissäni pysyvät myös projektinhallinta ja tapahtumatuotanto. Palvelumuotoilu ja erilaiset suunnittelu- ja kehitystehtävät kiinnostavat minua tällä hetkellä erityisesti. Pankkimaailmasta minulla on laaja-alainen kokemus, sijoitusneuvonta ja rahoitusratkaisujen etsiminen ovat minulle tuttuja asioita.

Top 3 osaamistani:

– Asiakkuudet, asiakassuhteet ja myynti
– Palvelujen kehittäminen ja koordinointi
– Valmennus, fasilitointi, esiintyminen

Top 3 kiinnostukseni kohdetta:

– Palvelumuotoilu ja konseptointi
– Asiakaspalvelun ja asiakaskokemusten kehittäminen
– Esimiestyö

Minkälaista työtä etsin?

Näen itseni asiantuntijaroolissa, jossa voin hyödyntää monipuolisesti osaamistani. Työskentelen mieluiten sosiaalisessa roolissa joko suoraan asiakasrajapinnassa tai organisaation sisäisen verkoston parissa. Työni voisi sisältää valmentamista, neuvotteluja, tapahtumien järjestämistä, toiminnan kehittämistä, asiakassuhteiden hoitoa sekä verkostossa toimimista. Työni voi hyvin olla liikkuvaa, muuntuvaa ja yrittäjähenkistä. Toivon, että ympärilläni on tiimi, jonka kanssa voin iloita yhdessä onnistumisista. Finanssiala on minulle se tutuin, mutta voisin mainiosti työskennellä lähes millä tahansa muullakin alalla jossa tarjotaan asiakkaille palveluja.

Työhistoriani:

Matkani on kulkenut kaupan myyjästä ensin tiimiyrittäjäksi, sillä suoritin tradenomitutkinnon Proakatemiassa, jossa toimimme opiskelujen ajan yrittäjinä. Tuona aikana pääsin mukaan useisiin projekteihin aina myynnistä tapahtumajärjestämiseen ja kouluttamiseen. Tie vei opintojen jälkeen Nordeaan, jossa työskentelin asiakasvastuullisessa roolissa hoitaen oman asiakaskuntani kaikkia pankkiasioita painottuen varainhoitoon. Matka jatkui seuraavaksi Tampereen ammattikorkeakouluun, jossa työskentelin yrittäjyyspalveluja tarjoavan Y-kampuksen projektipäällikkönä. Työni oli käytännössä toiminnan koordinointia ja suunnittelua, projektinhallintaa sekä yrittäjyyskurssien valmentamista. Sieltä reittini kulki Aito Säästöpankkiin, jossa hoidin kokonaisvaltaisesti asiakkaiden pankkiasioita. Matkan varrella olen myös ollut mukana erilaisissa verkostoissa, joista tällä hetkellä minulle merkittävin on Mothers in Business, jossa toimin Tampereen alueen tapahtumavastaavana.

Millainen olen?

Olen vahvan yrittäjähenkinen, olenhan yrittäjäperheen kasvatti. Vahvimmin minua kuvaavat termit päättäväinen, sitkeä, muuntautumiskykyinen ja oppimishaluinen. Toiminnan kehittäminen on omassa toiminnassani jatkuvaa ja haluan tuottaa hyvää ympärilleni – on se sitten asiakkaiden tai työkavereiden auttamista. Kaipaan ihmisiä ympärilleni, sosiaalinen verkosto on minulle elinehto. Haastan itseäni mieluusti enkä aseta rajaa yleensä kovin alas. Minulla voi hyvin olla monta rautaa tulessa mutta osaan myös välillä pysähtyä miettimään ja suunnittelemaan seuraavia siirtoja. Tavoitteiden lisäksi motivoidun yhdessä tekemisestä ja innostavasta ilmapiiristä, uuden oppimisesta ja ratkaisujen löytämisestä.

Mikä on koulutustaustani?

Olen yrittäjyyden tradenomi ja palvelu- ja projektiliiketoiminnan tradenomi ylempi AMK. Lisäksi minulla on sijoituspalvelututkinto (APV1) sekä sijoitusneuvojan tutkinto (APV2). Opinnoissani olen suuntautunut erityisesti asiakkuudenhallintaan ja palvelujen kehittämiseen. Lähiaikoina olen myös jatkanut opintojeni aikana aloittamaani matkaa palvelumuotoilun maailmaan.

Työnhakualueeni:

Toivon työni sijoittuvan Pirkanmaan alueelle ja mieluiten Tampereelle tai sen kehyskuntiin. Työ voi myös olla jonkin verran liikkuvaa. Voin hyvin myös kulkea omalla autolla vaikkapa asiakkaiden luo.

Advertisement